sobota, november 06, 2010

Stomorhina lunata

Stomorhina lunata  (Family Calliphoridae)

Red – ordo dvokrilci - Diptera 
Družina – familia Prave muhe - Calliphoridae
Velikost: 6-9 mm
Prehrana:
Odrasli: Medičina, cvetni prah,
Ličinke: plenilci jajčec kobilic

Stomorhina lunata  je muha iz družine brenčačk – Calliphoridae. Ličinke so predatorji jajčec kobilic Ščebetulj (Acrididae) - npr. Kobilic selk (Locusta migratoria)

Stomorhina lunata  has long been recognized as an important egg-predator of locusts

Ni komentarjev: