nedelja, november 21, 2010

Biotska raznovrstnost na vrtu - Biodiversity in the garden

Biodiverziteta ali biotska raznolikost je življenska, zlasti vrstna raznolikost oz. pestrost živih bitij.
Leto 2010 je bilo razglašeno za mednarodno leto biodiverzitete.
Nekaj te življenske raznovrstnosti, katero lahko najdemo na vrtu, kjer ne uporabljamo pesticidov je prikazane v knjigi:  Biodiversity in the garden
120 strani; trda vezava;

sobota, november 06, 2010

Navadna bogomolka-Mantis religiosa


Red–ordo: bogomolke - Mantodea

Družina–familia bogomolke - Mantidae
Velikost: 50-80 mm
Prehrana:
Odrasli: Drugi nevretenčarji, lahko tudi manjši vretenčarji
Ličinke: Drugi nevretenčarji

Bogomolka je generalist med plenilci. V njenih sprednjih nogah, s katerimi lovi plen se poleg za vrtnarja škodljivih žuželk znajdejo tudi koristni organizmi.

Samice bogomolk so poznane po tem, da lahko med parjenjem pohrustajo samca. Vendar danes ugotavljajo, da do takega obnašanja samic pogosteje prihaja v laboratorijskih razmerah in tedaj ko jih pri parjenju zmoti prisotnost opazovalcev. V naravi pa imajo samci več možnosti, da po se izognejo požrešni samici. Jeseni po parjenju, samica odloži ooteko – skupek nekaj sto jajčec zaščitenih v otrdeli penast masi, ki ščiti jajčeca. Spomladi se iz jajčec razvijejo male, nekaj mm velike bele bogomolke, ki so podobne odraslim, le da so manjše in nimajo kril. Mlade bogomolke so nenasitni plenilci, ki se sprva hranijo z manjšimi žuželkami, kasneje z rastjo pa je tudi njihov plen vedno večji.

Stomorhina lunata

Stomorhina lunata  (Family Calliphoridae)

Red – ordo dvokrilci - Diptera 
Družina – familia Prave muhe - Calliphoridae
Velikost: 6-9 mm
Prehrana:
Odrasli: Medičina, cvetni prah,
Ličinke: plenilci jajčec kobilic

Stomorhina lunata  je muha iz družine brenčačk – Calliphoridae. Ličinke so predatorji jajčec kobilic Ščebetulj (Acrididae) - npr. Kobilic selk (Locusta migratoria)

Stomorhina lunata  has long been recognized as an important egg-predator of locusts

Gozdni pegavček - Pararge aegeria


Lepidoptera-gozdni pegavček-Pararge aegeria na kakiju